Instruccions per a fer feina a casa

La feina que portaran els alumnes a casa pot ser una fitxa, un quadernet, la llibreta o el llibre (en el cas de què algo se’ls quede per fer a classe). Si es tracta de fitxes les farem arribar en les fundes de plàstic que us vam demanar.

En estes fundes també donarem fulls per a estudiar i repassar a casa.

És important que seguim algunes pautes:

  • Supervisar, sobretot quan comencen a fer feina, que es fixen en fer-la bé, per tal que no es deixen res sense fer.
  • En cas de que a la fitxa hi haja un dibuix, s’ha de pintar, tant si és una fitxa de lectura com d’escriptura o de matemàtiques.

Nosaltres donarem cada setmana:

  • Una fitxa de lectura amb les lletres i paraules que s’han treballat a classe per a repassar-les tots els dies.
  • Fitxes de grafomotricitat, per a assolir l’escriptura de la lletra treballada a classe, tant en majúscula com en minúscula.
  • Fitxes de numeració per a repassar els números i les operacions matemàtiques.

El primer club de lectura de la classe

Durant la setmana passada vam fer un club de lectura on vam treballar els hàbits lectors, el treball individual i per parelles, l’expressió oral i les lletres que hem vist fins ara a classe. Per a fer això, vam repartir diversos llibres i els xiquets i xiquetes van estar llegint-los i explicant-los als seus companys. Ací teniu als nostres súperlectors/es:

collage3 collage1 collage2