Experiments de l’aigua

EL CICLE DE  L’AIGUA.

Amb una bossa transparent i uns rotoladors permanents hem fet el nostre propi cicle de l’aigua. I hem comprovat tots els dies que es veritat, tenint-lo penjat a les nostres finestres de classe.

Ho heu vist!!!!

ESTATS DE L’AIGUA.

En aquest experiment hem vist com l’aigua canvia d’estat líquid a sólid.

Hem anat a la nevera i ho hem vist amb els nostres ulls.