La feina que cal fer a casa

La feina que portaran els alumnes a casa pot ser una fitxa, un quadernet, la llibreta o el llibre (en el cas de què algo se’ls quede per fer a classe). Si es tracta de fitxes les farem arribar amb les fundes de plàstic que us vam demanar.

En estes fundes també donarem fulls per a estudiar i repassar a casa.

És important que seguim algunes pautes:

  • Supervisar, sobretot quan comencen a fer feina, que es fixen en fer-la bé, per tal que no es deixen res sense fer.
  • En cas de que a la fitxa hi haja un dibuix, s’ha de pintar, tant si és una fitxa de lectura com d’escriptura o de matemàtiques.

Nosaltres donarem cada setmana:

  • Una fitxa de lectura amb les lletres i paraules que s’han treballat a classe per a repassar-les tots els dies.
  • Fitxes de grafomotricitat, per a assolir l’escriptura de la lletra treballada a classe, tant en majúscula com en minúscula.
  • Fitxes de numeració per a repassar els números i les operacions matemàtiques.

Cal que tingueu en compté, tot i això, que:

  • Tindre una fitxa de lectura tota la setmana a casa no vol dir que haja de ser la única lectura que facen. Sempre recolzarà molt més la lectura si a casa poden llegir contes, còmics o àlbums il·lustrats.
  • Pot passar que una setmana determinada no porten massa feina i que una altra setmana, en canvi, en porten més. La feina a casa sempre estarà en funció de les necessitats que nosaltres veiem que tenen els xiquets i xiquetes i de com van assolint els continguts.